Skogkultur

Klikk for stort bilde 

NYHET: Nå kan du søke om utbetaling av skogfond og tilskudd til skogkultur via Altinn:

https://www.altinn.no/skjemaoversikt/landbruksdirektoratet/skogfondssystemet/

Skogkultur (planting og ungskogpleie/rydding)

  • Tilskudd planting: kr 2 pr plante
  • Tilskudd ungskogpleie: 60% av kostnader, max kr 250 pr. daa

Søknaden om tilskudd sendes inn til Lierne kommune. Frist 30. november.

Tilskudd til klimatiltak i skogen finnes her.

Opplysninger søknaden (skjema nedenfor) må inneholde:Klikk for stort bildeEksempel søknadsskjema: Fyll ut markerte felter

  • Type tiltak (se bilde): Nyplanting (1), Suppleringsplanting (2), Løvrydding (3), avstandsregulering (4)
  • Kostnad (eks mva)
  • Bilag på plantekjøp, og evt. innleid arbeid
  • Stedsanvisning på feltet med kart ELLER med teig- og bestandsnr
  • Bonitet
  • Høyde over havet (hoh)
  • Areal på feltet(ene) (unntatt suppleringsplanting)
  • Husk signatur

Søknadskjema tilskudd til skogkultur (SLF – 909).

 

 

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Kommunekart</title>
</head>
<body>
    <div>
        <h1>Mitt kart</h1>
    </div>
    <div id="kartcontainer" style="width: 1000px; height: 600px; margin-top: 80px;"></div>
    <script src="https://kommunekart.com/scripts/kommunekart.min.js"></script>
    <script>
        var kommunekart = new Kommunekart.Map({"container":"kartcontainer","appId":"-IndreNamdalApp-Publikum-","municipality":"5041,5042,5043,5044,5045,5046","municipalityControl":true,"lockMunicipality":false,"lockSearch":true,"menu":true,"search":true,"navigation":true,"locate":true,"layerSelect":true,"getFeatureInfo":true,"measure":true,"draw":true,"poi":true,"print":true,"startupLocation":"funksjon:VisPunkt;x:64.51442781518176;y:12.966290431119205;zoom:8.619875551185903;markering:0","activatedLayers":null,"viewer3D":false,"fullscreenButton":true,"legend":true,"analysis":false,"neighbourList":false,"planSearch":true,"customSearch":false,"share":true,"compassControl":true,"tiltControl":true,"detailInfo":true,"detailInfoFirstSection":true,"backgroundControl":true,"activatedGuiElement":null,"heightProfiles":true,"thematicMap":false});
    </script>
</body>
</html>