Skogkultur

Skogplanting - Klikk for stort bilde  

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 02.06.2017

Skogkultur (planting og ungskogpleie/rydding)

  • Tilskudd planting: kr 1,25 pr plante
  • Tilskudd ungskogpleie: 60% av kostnader, max kr 220 pr. daa

Søknaden om tilskudd sendes inn til Lierne kommune. Frist 27. november.

 

Opplysninger søknaden (skjema nedenfor) må inneholde:

  • Kostnad (eks mva)
  • Bilag på plantekjøp, og evt. innleid arbeid
  • Stedsanvisning på feltet med kart ELLER med teig- og bestandsnr
  • Bonitet
  • Høyde over havet (hoh)
  • areal på feltet(ene) (unntatt suppleringsplanting)

Søknadskjema tilskudd til skogkultur (SLF – 909).

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Andreas Leistad
Rådgiver skog og utmark
74343441/93096128