Skogkultur

Klikk for stort bilde 

Skogkultur (planting og ungskogpleie/rydding)

  • Tilskudd planting: kr 2 pr plante
  • Tilskudd ungskogpleie: 60% av kostnader, max kr 250 pr. daa

Søknaden om tilskudd sendes inn til Lierne kommune. Frist 30. november.

Tilskudd til klimatiltak i skogen finnes her.

Opplysninger søknaden (skjema nedenfor) må inneholde:Klikk for stort bildeEksempel søknadsskjema: Fyll ut markerte felter

  • Type tiltak (se bilde): Nyplanting (1), Suppleringsplanting (2), Løvrydding (3), avstandsregulering (4)
  • Kostnad (eks mva)
  • Bilag på plantekjøp, og evt. innleid arbeid
  • Stedsanvisning på feltet med kart ELLER med teig- og bestandsnr
  • Bonitet
  • Høyde over havet (hoh)
  • Areal på feltet(ene) (unntatt suppleringsplanting)
  • Husk signatur

Søknadskjema tilskudd til skogkultur (SLF – 909).