Klimaskog

Skog - Klikk for stort bilde Lierne inngått samarbeid med Fylkesmannen om å bli satsingskommune for klimaskogplanting, og ønsker arealer som kan være aktuelle. 

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 02.06.2016

Hva er klimaskog ?

Bakgrunnen for prosjektet er målet om å øke karbonopptaket i skog gjennom planting av skog på nye arealer. Formålet med pilotfasen er å høste erfaringer med blant annet klimaeffekt, miljøkriterier og gjennomføring før en nasjonal ordning etableres. Bak prosjektet står Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet. Tiltaket er en del av stortingets klimaforlik fra 2012.

Prosjektet skal finne aktuelle områder for planting av ordinær gran. Aktuelle områder kan være arealer som av ulike årsaker ikke kan benyttes til beite/gressproduksjon. Prosjektet dekker alle kostnader ved etablering av klimaskog.

Les mer om klimaskog her.

Har du arealer som kan være aktuelle ta kontakt med:

Bjarne Bruvoll, 958 93 619, bjarbru@online.no

Klaus Elstad, 480 51 808, klaus.elstad@ntebb.no

 

Fant du det du lette etter?