Folkehelse

 
Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

Handlingsplan folkehelse med aktivitetsdel 2018 (PDF, 937 kB)

Oversiktsdokument Folkehelse (PDF, 2 MB)

Forslag til treningsprogram (PDF, 106 kB)

Organisering:

Rådmann- prosjektansvarlig,

Helse og omsorgssjef -prosjektansvarlig,

Folkehelsekoordinator -sekretær

Styringsgruppe- lederforum

Referansegruppe- representanter fra lag og organisasjoner i tillegg fra ansatte i div.kommunale tjenester.

Folkehelse er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbid for en jevner fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen. (Folkehelseloven § 3)

Kommunen skal bruke alle sektorer for å fremme folkehelse.

I tillegg er frivillighetens innsats av utrolig stor betydning for folkehelsa.

Handlingsplan og aktivitetsplan lages hvert år.

Oversiktsdokument folkehelse ble laget første gang våren 2015.

Dokumentet skal vise hvilke ressurser og utfordringer som finnes i kommunen for at innbyggerne skal opprettholde eller få god folkehelse.

Det skal lages nytt dokument hvert fjerde år, men innholdet i dokumentet skal følges opp kontinuerlig slik at opplysningene i hele tiden er oppdaterte.

Dokumentet skal inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.