Motorferdsel / motorferdselsutvalget

 Klikk for stort bilde

 

 

OBS! OBS!

  • P.g.a. redusert stillingsprosent for motorferdsel bes det om at det søkes i god tid.
  • For effektiv saksbehandling bes det om at søknader fylles ut så godt som mulig.
  • Vær presis når dere skriver inn kjøreformål og hyttas gnr/bnr.
  • For samtlige søknader skal et godt og oversiktlig kart vedlegges som tydelig viser kjøreruta.
  • Søknader som gjelder til egen hytte behandles ikke i motorferdselsutvalget, de behandles administrativt.

Kontakt

Finn Stephan Dybvik
Plan- og utviklingssjef / Rådgiver jord
74 34 34 44
Liv Tømmermo-Reitan
Sekretær motorferdsel
74 34 34 33