Møtedatoer for Motorferdselsutvalget

Klikk for stort bilde


Stillingen fordeles med 10 %, 01.05.2018 – 31.10.2018 og 50 %, 01.11.2018 – 30.04.2019.

 


 

 
MØTEDATO FRIST FOR INNLEVERING AV SØKNAD
10.12.2019

02.12.2019

Ved behov 17.12.2019 09.12.2019
   
MØTER 2020  
14.01 03.01
28.01 10.01
11.02 01.02
25.02 16.02
10.03 29.02
24.03 14.03
31.03 21.03
21.04 11.04
19.05 01.05
23.06 05.06
01.09 15.08
13.10 26.09
24.11 07.11
08.12 28.11
   

 

P.g.a. nedskjæringer innen ansvarsområdet motorferdsel kan det bety at det må forventes lenger saksbehandlingstid når det gjelder motorferdselssøknader.

For spørsmål til saksbehandler oppfordres det til å bruke e-post: liv.tommermo.reitan@lierne.kommune.no

 

• P.g.a. redusert stillingsprosent for motorferdsel bes det om at det søkes i god tid.


• For effektiv saksbehandling bes det om at søknader fylles ut så godt som mulig.


• Vær presis når dere skriver inn kjøreformål.


• For samtlige søknader skal et godt og oversiktlig kart vedlegges som tydelig viser kjøreruta.


• Søknader som gjelder til egen hytte behandles ikke i motorferdselsutvalget, de behandles administrativt.


• Oppfordrer søkere til å bruke elektronisk søknadsskjema som ligger på hjemmesiden www.lierne.kommune.no


• Skjema for manuell utfylling (samme som det elektroniske) kan brukes for de som ikke bruker PC. Papirutgave fås ved henvendelse til Servicetorget.

Kontakt

Liv Tømmermo-Reitan
Sekretær motorferdsel
74 34 34 33
Liv Tømmermo-Reitan
Sekretær motorferdsel
74 34 34 33