Motorferdselutvalget

Medlemmer i Motorferdselsutvalget

 

Dan Leo Totland, leder

Rita Tangen

Jonny Nilsson

 

Varamedlemmer:

Vivi-Ann Totsås

Lars Jørgen Larsen

Roger Granli

Kontakt

Finn Stephan Dybvik
Plan- og utviklingssjef / Rådgiver jord
74 34 34 44
Liv Tømmermo-Reitan
Sekretær motorferdsel
74 34 34 33