Motorferdselutvalget

Medlemmer i Motorferdselsutvalget

Dan Leo Totland, leder

Andre Solberg, nestleder

Johanne Gåsbakk

 

Varamedlemmer:

Siw-Ellinor Aagård

Vivi-Ann Limandvik

Einar Otto Ingulfsvann

Kontakt

Finn Stephan Dybvik
Plan- og utviklingssjef / Rådgiver jord
74 34 34 44
Liv Tømmermo-Reitan
Sekretær motorferdsel
74 34 34 33