Priser og moderasjoner i SFO

Søskenmoderasjon i barnehage og SFO:

Det gis 30% søskenmoderasjon for søsken nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for søsken nr. 3 i

skolefritidsordningen, men ikke i kombinasjonen barnehage / skolefritidsordning.

Søskenmoderasjonen gjelder også ekstradager for de barna som har fast plass.

 

MATPENGER FOR SFO PR. MND 2019
MATPENGER FOR SFO PR. MND 2019
Halv plass Hel plass
Kr 120 Kr 240
FORELDREBETALING SFO PR. MND. FOR DE SOM FØLGER SKOLERUTA 2019
FORELDREBETALING SFO PR. MND. FOR DE SOM FØLGER SKOLERUTA 2019
Halv plass Hel plass
Kr 1075 Kr 1905
FORELDREBETALING SFO PR. MND FOR DE SOM BRUKER SFO 11. MND. PR. ÅR 2019
FORELDREBETALING SFO PR. MND FOR DE SOM BRUKER SFO 11. MND. PR. ÅR 2019
Halv plass Hel plass
Kr 1160 Kr 2105
EKSTRADAGER SFO 2019
EKSTRADAGER SFO 2019
Sats
Ekstradag fast plass Kr 260
Ekstradag ute fast plass Kr 350