Stortangen skole

Adresse:
Stortangen skole

Stortangveien 11
7882 Nordli 

Skolens egen hjemmeside: www.stortangen.no

Stortangen skole - Klikk for stort bilde

Stortangen skole - Klikk for stort bilde

Stortangen skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med ca 80 elever. Skolen er helt nybygget, og sto ferdig til skolestart 2013. Skolen er bygget sammen med Liernehallen, og uteområdet er også blitt rustet opp, med nytt lekeområde, kunstgressbane, friidrettsbaner i asfalt,  samt sandvolleyballbane.

Stortangen skole ligger i Sandvika sentrum, hvor også sentraladministrasjonen i kommunen er plassert. Skolen har lett tilgang til lysløype og turløype for ski. Ved Stortangen skole ligger Liernehallen, en flerbrukshall med tilhørende basseng på 12,5×10 m som ble bygget i 2010.

Skolene i Lierne har de siste årene hatt et stort fokus på leseopplæring samt vurdering for læring. Her er det utarbeidet en felles leseutviklingsplan i kommunen som skal kvalitetssikre innholdet i leseopplæringa i alle fag på alle trinn. I tillegg har begge skolene gjennom en årrekke bidratt med flotte musikkspill hvor alle elever er involvert.

Kontakt

Jon Pedersen
Rektor
74 34 34 64 / 958 93 855