Sørli skole

Klikk for stort bilde

Adresse:

Sørli skole
Museumsveien 3
7884 Sørli

Sørli skole er en kombinert barne- og ungdomsskole med ca 90 elever. Skolen ligger i sentrum av Mebygda. Gjennom 4 byggetrinn de siste ti årene har de fleste delene av skolen de siste blitt restaurert, og skolen oppleves i dag derfor som i et moderne skikk. I det siste byggetrinnet fikk skolen et storkjøkken som har medført at begge skolene nå kan tilby skolemåltid til alle elever. Uteområdet rundt skolen er stort, med blant annet lekeplass med ulike lekeapparat, ballbinge samt 11-er fotballbane i grus. Det er planer om å restaurere hele uteområdet, med blant annet kunstgressbane i løpet av 2015-2016. I direkte tilknytning til skolen ligger Sørlihallen, som inneholder volleyballhall, miniatyrskytebane og svømmebasseng, 16,7x10 m.  

Skolene i Lierne har de siste årene hatt et stort fokus på leseopplæring samt vurdering for læring. Her er det utarbeidet en felles leseutviklingsplan i kommunen som skal kvalitetssikre innholdet i leseopplæringa i alle fag på alle trinn. I tillegg har begge skolene gjennom en årrekke bidratt med flotte musikkspill hvor alle elever er involvert.

 

 

 

 

Kontakt

John Arne Vestnor
Rektor
74 34 35 59 / 990 16 469