Flyktningetjenesten og Voksenopplæring

Kontakt:
Lierne kommune, 7882 Nordli tlf: 74 34 34 52

Ansvarlig:
Flyktningkonsulent Arnfinn Monsen e-post: arnfinn.monsen@lierne.kommune.no mob: 975 782 81

Høsten 2014 mottok Lierne kommune flyktninger for første gang i historien. Fram til januar 2018 er det bosatt 43 flyktninger i kommunen. Den siste familien kom direkte fra flyktningeleir i utlandet, andre er bosatt fra asylmottak i Norge, mens andre kom gjennom familiegjenforening.

Det er opprettet egen flyktningetjeneste og voksenopplæring. Begge enheter er underlagt samme administrasjon. (Oppvekst- og kultur)

Enhetene har vært og kommer fortsatt til å være gjenstander for store endringer som følge av behovsendring og kompetanseutvikling i arbeid med flyktninger.

Voksenopplæringen har ansvar for undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Flyktningetjenesten har koordineringsansvar for etablerings- og bosettingsarbeid av nyankomne flyktninger, og introduksjonsprogram. I oppfølgingen i forhold til trivsel, arbeid og utdanning er det et tett samarbeid mellom flyktningetjenesten og voksenopplæringen.

Grunnskoleopplæring for voksne

Voksne kan ha behov for grunnskoleopplæring i hele fag eller i bare grunnleggende ferdigheter. Grunnskoleopplæring for voksne er en rett som er lovfestet. Opplæringen skal være gratis og tilpasset den enkeltes behov. Kommunen har ansvar for grunnskoleopplæring for voksne. Voksenopplæringen driver grunnskoleopplæring for de som har kommet så langt i skoleløpet.

Mer informasjon om grunnskoleopplæring for voksne finner man på følgende lenker:

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/voksenopplaring/

https://www.udir.no/laring-og-trivsel/voksenopplaring/grunnskole/

https://www.udir.no/regelverk-og-tilsyn/finn-regelverk/etter-tema/Voksne/Udir-3-2012/

Voksne, fra og med det året de fyller 25 år, og som ikke tidligere har gjennomført videregående opplæring, kan ha lovfestet rett til videregående opplæring tilrettelagt for voksne (komprimerte opplæringsløp). Retten gjelder voksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men som tidligere ikke har gjennomført videregående opplæring. Alle voksne som, etter søknad, er tatt inn til videregående opplæring, har rett til å fullføre opplæringsløpet.

Kontakt

For mer informasjon og for å søke om grunnskoleopplæring for voksne ta kontakt med leder av Voksenopplæringen Randi Aarmo Estil på mobilnummeret 481 21 860.

Kontakt

Helen Andersson
Flyktningekonsulent
74 34 34 52