Behov for barnehageplass?

Barnehager:
Fra og med barnehageopptaket 2020 (hovedopptak) vil søknad om barnehageplass i Lierne kommune gjøres via Visma Flyt Barnehages foresattportal.

Du må sende inn elektronisk søknad ved å logge inn på linken nedenfor. Husk å ha MinID eller BankID klar før du søker. Dette gjelder om du søker for første gang, om du søker om endring av plasstype eller om du søker overføring til annen barnehage. 
Klikk her for å gå til søknadsportalen: https://barnehage.visma.no/lierne 

Søknadsportal om du IKKE har norsk personnummer: Søknadsskjema barnehageplass