Brukerbetaling og moderasjoner 2019

 
Antall dager pr. uke Sats pr. 01.08.2019
5 dager pr. uke Kr 3.040
4 dager pr. uke Kr 2.645
3 dager pr. uke Kr 2.311
2,5 dager pr. uke Kr 2.149
Ekstradag fast plass Kr 260
Ekstradag uten fast plass Kr 350
Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 22.08.2019

 Søskenmoderasjon:

Det gis 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% søskenmoderasjon for barn
nr. 3 i barnehagen, men ikke i kombinasjon barnehage / skolefritidsordning. Søskenmoderasjon gjelder
også ekstradager for de barna som har fast plass.

Andre moderasjoner:
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt.

Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen.


Gratis kjernetid for alle 2-,3-,4- og 5- åringer der samlet inntekt er mindre enn kr. 548.500 fra 1. august 2019. 

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Eva Bruvoll Bach
Pedagogisk konsulent
74343472/99364466