Sørli barnehage

Klikk for stort bilde

 

Sørli barnehage

 

 

 

 

Sørli barnehage er en kommunal barnehage med to avdelinger, Myggen og Knorten. Den ble bygget i 1995. I 2011 ble barnehagen påbygd med ny småbarnsavdeling. Barnehagen har nå plass til 34 barn. Barnehagen har godt kvalifiserte ansatte, med lang erfaring fra jobbing i barnehage.

 

Barnehagen har et stort uteområde med gapahuker og grillhytte. Natur og friluftsliv er hvert år et like aktuelt tema i Sørli barnehage. Barna får innsikt i hva som skjer med naturen i de ulike årstider, og utvikler forståelse for samspillet.

Vi ønsker å fokusere på naturen som en positiv ressurs.

Barnehagen har en fast turdag hver uke.

Barnehage har Sørli hallen og basseng i gå-avstand fra barnehagen. Dette blir brukt som et supplement til barnehagearealet, spesielt i vinterhalvåret.

Barnehagen jobber aktivt med det fysiske- og det psykososiale miljøet i barnehagen, både ute og inne, for å skape gode "møteplasser" som fremmer alle barns utvikling.

Utvikling av sosial- og språklig kompetanse vil være i fokus i alt arbeid i barnehagen.

 

SØRLI BARNEHAGES VISJON:

Å skape et miljø der barn gjennom samspill og medvirkning utvikler et godt grunnlag for livslang læring og aktiv deltakelse i et demokratisk samfunn.

 

Kontakt

Bjørn Rasmussen
Styrer
74 34 35 78