Hogst i vernskog

Klikk for stort bilde

 

Lierne kommune er det meldeplikt på hogst i vernskog. 

Vernskog er hovedsakling skog som ligger 540 (500) meter over havet.

Hogsten skal utføres i henhold til gjeldende VERNSKOGPLAN (PDF, 2 MB) og meldes til Lierne kommune via skjema for hogst vernskog (PDF, 640 kB), eller pr epost postmottak@lierne.kommune.no.

Melding om hogst i vernskog skal sendes til kommunen senest 4 uker før oppstart.

Følgende opplysninger må følge meldingen:

  • Skogeier, adresse, gårds- og bruksnummer
  • Kart eller teig og bestandsnummer
  • Avvirkningsareal i dekar
  • Avvirkningskvantum i M3
  • Opplysninger om hogst- og foryngelsesmåte (flatehogst/ småflatehogst/fjellskoghogst, naturlig foyngelse/planting)
  • Kort beskrivelse av hogsten.
Lurer du på om du har vernskog, sjekk ut din eiendom i Gårdskart. (husk å slå på "vernskog" i felt til venstre)