Tilskudd til skogsdrift

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 15.03.2017

Dette er tilskudd som krever forhåndsgodkjennelse av Fylkesmannen i Nord–Trøndelag, retningslinjer og forhåndsgodkjenning- skjema finnes her:

Søknadsprosessen:

  1. Skjema for forhåndsgodkjenning fylles ut og sendes til kommunen.
  2. Skogeier mottar beskjed om tilsagn (evt. avslag) fra fylkesmannen.
  3. Etter at driften er gjennomført skal skogeier fylle ut søknadskjema for tilskudd (inkl målekvitering og annen nødvendig dokumentasjon) og sende det til kommunen.

Tilskuddsformer:

  • Taubane
  • Alternative transportløsninger
  • Manuell hogst (motorsag og fremkjøring med landbrukstraktor)
  • Lang terrengtransport
  • Mellomvanskelig terreng (omfatter ikke graving av driftsveg ol.)
Fant du det du lette etter?

Kontakt

Andreas Leistad
Rådgiver skog og utmark
74343441/93096128