Bygging og opprusting av skogsbilveg

Før bygging av skogsbilveg igangsettes skal tiltaket godkjennes av kommunen (søknad om bygging av landbruksvei) samt at det skal utarbeides byggeplan av godkjent veiplanlegger. Byggeplanen skal godkjennes av kommunen før tiltaket igangsettes.

Tilskudd til bygging/ opprusting av skogsbilveg forvaltes av Fylkesmannen i Nord – Trøndelag.

Søknad om bygging og tilskudd til skogsbilveg sendes inn til Lierne kommune.