Bygging og opprusting av skogsbilveg

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 02.06.2016

Før bygging av skogsbilveg igangsettes skal tiltaket godkjennes av kommunen (søknad om bygging av landbruksvei) samt at det skal utarbeides byggeplan av godkjent veiplanlegger. Byggeplanen skal godkjennes av kommunen før tiltaket igangsettes.

Tilskudd til bygging/ opprusting av skogsbilveg forvaltes av Fylkesmannen i Nord – Trøndelag.

Søknad om bygging og tilskudd til skogsbilveg sendes inn til Lierne kommune.

Fant du det du lette etter?

Kontakt

Andreas Leistad
Rådgiver skog og utmark
74343441/93096128