Skog og skogbruk

Lierne kommune har om lag 900 000 daa produktiv skog, og i gjennomsnitt det hogges ca 40 000 m3 årlig.

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 02.06.2016

 Lierne kommune er medlem i Skogprosjektet Namdal (PDF, 218 kB) som tilbyr skogeieren tjenester i samarbeid med kommunens skogansvarlig. Blant annet har prosjektet en egen veiplanlegger, og du kan få råd og tips til skogtiltak.

Viktige lenker: