Søknad om alminnelig skjenkebevilling

Klikk for stort bilde

 

 

 

Søknad om alminnelig skjenkebevilling må omsøkes minst 2. mnd i forkant av arrangement.

Søknaden behandles av utvalg Folk og livskvalitet, jmf Lierne kommunes delegeringsreglement § 17.14 samt reglement for Utvalg Folk og Livskvalitet § 2


Retningslinjer for salgs og skjenkebevillinger ble vedtatt i Lierne kommunestyre 3. mai 2016.

Kontakt

Emma Persson
Sosionom/ Rus og avhengighet
74 34 34 51
Edith Valfridsson
Helse- og omsorgssjef
74 34 34 53