Tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel m.v

Klikk for stort bilde

Regelverk:

Regelverket knyttet til tilskuddet beskrives i Forskrift om tilskudd til avløsning ved sykdom og fødsel. Link finner du her.

 

Søknadsprosessen:

 

Agros er et elektronisk system for registering og behandling av søknad om tilskudd til avløsning ifm sykdom og fødsel. Systemet ble tatt i bruk 15.08.18 

Det vil i en overgangsperiode fortsatt være mulig å søke på papirsøknad, men løsningen blir etterhvert fullelektronisk.

På sidene til Landbruksdirektoratet får du en del relevant info:

- Generell beskrivelse av systemet og forenkelt prosedyre for søknadsprosessen. Link finner du her.

- Utdypende brukerveiledning finner du her.