Oppslagstavla - Landbrukskontoret i Lierne

Kork 3 - Klikk for stort bilde

Publisert av Jorunn Granheim. Sist endret 10.10.2018

Endrede retningslinjer og justert frist for Søknad om produksjons- og avløser tilskudd for landbruket 2018

Fikk følgende føringer i dag (10.10.18), angående søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd for 2018:

Del 2 av søknaden som leveres i oktober 2018:

 • Fristen for søknad om PT-tilskudd er utsatt til og med 29 oktober. Dette gjelder alle søkere og innebærer ingen særskilte «heftelser»
 • Retningslinjene for dispensasjon gjelder først etter fristen 29 oktober
 • Søknadsplattformen skal ta høyde for utsatt frist – det betyr altså at man kan registrere søknaden elektronisk helt frem til 29 oktober.

 

Del 1 av søknaden som hadde frist 15 mars 2018:

 • Det åpnes for at foretak som ikke leverte søknad innen fristen 15. mars 2018, kan levere del 1 av søknaden frem til 29. oktober 2018. (Dersom foretaket ditt er i en slik situasjon – ta forbindelse med landbrukskontoret så håndterer vi den saken)
 • Det åpnes for at foretak som leverte søknad innen fristen 15. mars 2018, kan legge til eller endre opplysninger frem til 29. oktober 2018. (Dersom foretaket ditt er i en slik situasjon – ta forbindelse med landbrukskontoret så håndterer vi den saken)
 • Foretak som fikk avslag om dispensasjon fra fristen 15 mars 2018 vil få saken sin behandlet på nytt av FM. (Dersom foretaket ditt er i en slik situasjon – ta forbindelse med landbrukskontoret så håndterer vi den saken)

Kjerneargumentet for justering av fristen er knyttet opp mot tørkeproblematikken i sommer.

NB! Bare for å presisere; Kommunen har ikke fått info om at fristen for RMP tilskudd er endret – så inntil annet skulle bli gitt der, gjelder denne fristen 15 oktober.

 

Kommunen anbefaler følgende:

 • Oppfordringen om å søke tidlig gjelder fortsatt, det gir mer handlingsrom om man skulle støte på utfordringer med søknaden.
 • Bruk denne muligheten med utsatt frist til å kvalitetssikre egne areal opp mot gårdskart, slik at dere har kontroll på arealgrunnlaget i PT-søknaden deres.

 

Mvh Landbrukskontoret

 

 

 

 

Søknad om produksjons- og avløser tilskudd for landbruket

Ungdyr på beite (EOI) - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

Fra 1 oktober skal det være mulig å registrere del 2 av søknad om tilskudd på nett.

Søknadsskjema finner du på Altinn.no.

1 oktober er også telledato for del 2 av søknaden.

Søknadsfristen (Endret! fra 15 oktober) 29 oktober er endelig. Det er ikke mulig å registrere søknad etter denne fristen.

For råd og veiledning:

 • Gå inn på Landbruksdirektoratet.no – Produksjon og marked. Link her.
 • Gå inn på Lierne.kommune.no – Næring – Jordbruk. Link her.
 • Ta forbindelse med landbrukskontoret

Sørg for å registrere søknaden i god tid!

Landbrukskontoret

 

 

 

Gründertreff i Lierne

Lierne utvikling inviterer til Gründertreff i Lierne, 24 september kl 18:00 - 20:00 på Kommunehuset. Deltagere er Innovasjon Norge, Grong Sparebank, Lierne Kommune og Lierne Utvikling. Anbefaler på det sterkeste å delta - da det kan gi verdifull informasjon når det kommer til utvikling innenfor både ordinær landbruksnæring og landbruksbasert bi-næring. Ytterligere info finner du på facebook siden til Lierne utvikling.

Har du relevant informasjon knyttet til landbrukstjenesten i Lierne?

Meld fra til Landbrukskontoret, så legges det ut på oppslagstavla. Det kan f.eks være info om samlinger, kurs etc. 

Fant du det du lette etter?