Priser

FORELDREBETALING KULTURSKOLE PR. ÅR - 2018 Søskenmoderasjon: Det gis 30 % søskenmoderasjon for søsken nr. 1 og 50 % søskenmoderasjon for søsken nr. 2. Full pris betales på dyreste tilbud. Andre moderasjoner: Gratis gruppetilbud for de som kommer under inntektsgrensen som nyttes i barnehage, vedrørende gratis kjernetid, eller 50% for individuelle tilbud. Søsken kan velge hver sin løsning. Gratis kulturskole til nyankomne flyktninger, ett tilbud første året, pr. barn.
FORELDREBETALING KULTURSKOLE PR. ÅR - 2018
Kulturskole Kr
Individuelle tilbud 2.900
Gruppetilbud 2.200
Musikk-moro 1.500
PRIS FOLKEBAD - 2018
PRIS FOLKEBAD - 2018
Barn i skolealder Voksne Pensjonister Familiebillett Kun badstu
Kr 30 Kr 60 Kr 30 Kr 100 Kr 60
GEBYR FOLKEBIBLIOTEKENE - 2018
GEBYR FOLKEBIBLIOTEKENE - 2018
Purregebyr tredje gang Tapt lånekort Erstatning bøker for voksne Erstatning bøker for barn Erstatning for DVD/CD
Kr 50 Kr 20 Kr 400 Kr 200 Kr 200