Kulturpris

KULTURPRISEN
Retningslinjer for Lierne kommunes kulturpris
(Vedtatt av utvalg for Folk og livskvalitet 23.04.2019)

 

KULTURPRISEN
Retningslinjer for Lierne kommunes kulturpris
(Vedtatt av utvalg for Folk og livskvalitet 23.04.2019)
 
1. Formål
Kulturprisen er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Lierne.
Prisen skal normalt deles ut årlig.
 
2. Prisens innhold
Kulturprisen i Lierne består av en gavesjekk på kr. 10 000,- samt diplom m/ramme, laget av kunstneren Bjørn Arnfinn Devik.
3. Hvem tildeles prisen
Aktuelle kandidater til prisen er personer/lag/institusjoner som har gjort en verdifull innsats på kultursektoren i Lierne. Kulturbegrepet må her tolkes i videste forstand. Unntaksvis kan kulturprisen tildeles personer/lag som ikke hører hjemme i Lierne, men som likevel har virket positivt og stimulerende inn på kulturlivet i kommunen
 
4. Nominasjoner
Kandidater til prisen fremmes ved begrunnet nominasjon fra enkeltpersoner eller organisasjoner.
Kulturprisen utlyses i Li-Nytt hvert år i oktober.
Nominasjonene skal være skriftlige, og være begrunnet i henhold til prisens formål. Prisen deles ut hvis det foreligger innleverte nominasjoner som oppfyller kriterier for tildelinger av Kulturprisen, slik de er beskrevet i dette punkt. Prisen kan gis til kandidater som utvalget selv nominerer i møtet der det bestemmes om tildeling av kulturprisen
 
5. Juryen
Tildelte komité vedtar vinneren/ere av prisen blant de innleverte nominasjonene. Komiteen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin pristildeling.
 
6. Overrekkelse av Kulturprisen
Overrekkelsen av prisen skjer under høvelig anledning etter bestemmelse gjort av Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet.
 
7. Endring av retningslinjer
Disse retningslinjene kan endres etter vedtak i Lierne utvalg for Folk og Livskvalitet. Endringer i statuttene trer først i kraft etter at de er vedtatt i dette politiske organ.

 
Tidligere kulturprisvinnere:

1977 Arild Kvernevik og Kåre Viken
1978 Karl Audun Fagerli
1979 Paul Danielsen
1980 Odd Aagård og Einar Gartland
1981 O.H. Berg
1982 Margot Tunnsjø
1983 Signe Buknotten og Jorunn Krystad
1984 Hans Kveli
1985 Robert Gåsbakk og Terje Myhrvold
1986 Arne Berg
1987 Bjørn Arnfinn Devik
1988 Anton Lidstrøm
1989 Eli Hovda
1990 Sturla Viken
1991 Kveli Vev og Lussloft
1992 Jan Totland
1993 Arnold Elvseth og Flyktningerennet
1994 Randi Martinsen
1995 Leif Lyngstad
1996 Torill Gustavsen
1997 Anker Aspnes
1998 Agnes og Olav Hanssen
1999 Ørjan Avdem
2000 Anne Torill Holand Totland
2001 Oddny Aagård Aamo
2002 Arne B. Gåsbakk
2003 Sverre Aamo
2004 Bjørnar Holand og Torill Gustavsen
2005 Frode Estil
2006 Kjell Kvetangen
2007 Kari Gartland
2008 Eva Westum Kveli
2009 Magne Aagård
2010 Brit Opsal
2011 Dagrunn Totland
2012 Sørli helselag
2013 Nils Olav Skjellbred
2014 Gunnar Elvseth
2015 Ola og Rolf Storaunet
2016 Gunnhild Devik Brønstad
2017 Håkon Gustavsen
2018 Marna Østnor