Kulturmidler

Organisasjoner, lag, personer og institusjoner kan søke om kulturmidler til ungdoms-/idrettsarbeid, musikkformål og generelle kulturtiltak i Lierne kommune. Arbeid for barn og unge blir prioritert.

 

 

Kulturmidler/tilskudd tildeles på to måter:

1. Kulturmidler. Generell driftsstøtte.

2. Tilskudd til spesifikke kulturelle formål/aktiviteter for lag/foreninger i løpet av året. De søknadene behandles fortløpende gjennom hele året. 

 

Skjema kan enten:

- leveres i servicetorget

- sendes på e-post til postmottak@lierne.kommune.no

- sendes per post til Lierne kommune, Heggvollveien 6, Oppvekst- og kulturetaten, 7882 Nordli

 

Kontaktperson ved spørsmål: Inger Karine Aagård, Tlf. 74 34 34 73


NB! Søknader om kulturmidler som blir innlevert etter fristens utløp vil ikke bli vurdert.

 

Oppvekst- og kulturetaten.