Koordinerende enhet

Koordinerende enhet er en tverrfaglig gruppe bestående av helsesøster, sosionom Nav, kommunelege, konsulent habilitering / rehabilitering, enhetsleder omsorgstjenester og enhetsleder helsetjenester /etatsleder.

 

 

 

 

Koordinerende enhet har samarbeidsmøte hver 14 dag, der innkomne søknader behandles. 

Søknad om helse- og omsorgstjenester i Lierne Kommune rettes til Koordinerende enhet.