Matombringing

For brukere av omsorgstjenester og evt. andre brukere. Bestilles senest kl. 10.00 samme dag.

Kontakt kjøkkenet på tlf. 74343538