Trygghetsalarm

Klikk for stort bilde

 

Lierne kommune v/Helse- og omsorgsetaten tilbyr tjenesten trygghetsalarm. 

For å få trygghetsalarm søkes det på eget skjema: Søknadsskjema for Helse og omsorgstjenester i Lierne kommune. Dette skjema ligger på hjemmesiden til Lierne kommune eller en kan henvende seg til helse- og omsorgsetaten eller servicetorget for å få skjema.

Kostnaden pr måned bestemmes av Kommunestyret en gang pr år. Kostnaden pr måned i 2018 er på kr. 86,-.

Ved aktivering av trygghetsalarm vil melding gå til Alarmsentralen (110 i Namsos). Alarmsentralen videreformidler melding til rette instans, f.eks pårørende/nabo, hjemmesykepleien.

Har du omsorgsbolig er tjenesten trygghetsalarm inkludert.

Lierne kommune har pr i dag trygghetsalarmer som kan koples til hustelefon eller fiber.