Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Har du en langvarig funksjonsnedsettelse. er under 67 år og trenger hjelp i hverdagen, kan du søke om brukerstyrt personlig assistanse (BPA). For å få BPA må du et hjelpebehov på minst 32 timer pr.uke og være i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter. 

Hva får du?

Innenfor det timeantallet du får tildelt, får du en assistent som gir deg personlig og praktisk hjelp i hverdagen etter dine behov og ønsker. Du kan i prinsippet styre hvem du vil ha som assistent, hva assistenten skal gjøre og til hvilke tider assistenten skal være hos deg.

Krav til søker:

Du må:

  • ha en omfattende funksjonsnedsettelse
  • ha et behov for assistanse for å mestre hverdagen
  • være i stand til å være arbeidsleder for dine assistenter