Distriktstannlegen i Lierne

Fylkeskommunen har ansvar for å samordne all tannhelsetjeneste i fylket og organisere en offentlig tannhelsetjeneste.

Hjemmeside: 
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/tannhelse/tannklinikker/

Lierne tannklinikk, 7882 Nordli 

Telefonnummer 74 17 53 33

E-post:
 
Åpningstider Mandag – Fredag kl. 08.00–15.30
 
På kontoret finner du tannlege Stig Östling og tannhelsesekretær Anny Grubbmo

Tannlegevakt:
 


Tannhelsetjenesten skal gi et tilbud

- som dekker befolkningens behov for tannhelsetjenester ved effektiv og fleksibel utnyttelse av tilgjengelige ressurser

- som er organisert og lokalisert slik at avstander og reisetid ikke utgjør vesentlige barrierer for bruk av tjenestene.
 
Vår målsetting

- å bidra til at den enkelte best mulig kan bevare sin tannhelse livet ut

- å yte befolkningen tannhelsetjenester av god kvalitet i rimelig nærhet til der de bor