Fysioterapi og ergoterapitjeneste

 

Besøksadresse:

Stortangveien 16, 1. etg. på Helsetunet

Postadresse:

Stortangveien 16, 7882 Nordli

Telefon:

74 34 35 41

Åpningstider:

Alle hverdager kl. 08.00 - 15.00

Leder:

Edith Valfridsson

Alle kan kontakte Fysio- og ergoterapitjenesten, enten ved å henvende seg direkte, eller ved å bli henvist via blant annet fastlege, helsestasjon eller sykehus. Til ergoterapitjenesten kan man også henvises fra barnehage, skole, helsestasjon, hjemmesykepleie eller spesialisthelsetjenesten. Fysio- og ergoterapi kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

 

Arbeidsområder:

  • Forebyggende/helsefremmende arbeid
  • Vurdering/kartlegging av funksjon.
  • Veiledning/tilrettelegging/tilpasning. Eks: Bolig, bil, skole, barnehage, arbeidsplass.
  • Trening i daglige gjøremål - Hverdagsrehabilitering.
  • Rehabilitering etter sykdom/skade. Individuelt eller i grupper.

 

Ansatte:

  • Turid Solum Gjertsås, kommunal fysioterapeut i 80 % stilling
  • Jennie Arvidsson (vikar for Lisa Madsen), kommunal ergoterapeut i 50 % stilling
  • Marika Hellgren, privat fysioterapeut med 60 % driftsavtale
  • Laila Spillum Domås, privat fysioterapeut med 40 % driftsavtale