Sosialt arbeid

Sosialt arbeid i Lierne kommune er organisert i Familieenheten under helsetjenestene.

Vi kan kontaktes direkte, eller dere kan bli henvist fra andre. Ta kontakt selv hvis du har behov for å snakke med en fagperson eller er pårørende med bekymring i hverdagen.

Vi skal bistå hele befolkningen i Lierne kommune med forebyggende arbeid, samt oppfølging i familier og enkeltpersoner, for eksempel ved samlivsbrudd.

Sosialt arbeid handler om å bistå, og være til stede for andre, når livet byr på utfordringer, og det handler også om å bistå i å forebygge sosiale problemer, samt delta i ansvarsgrupper og i samarbeidsmøter.

Familieenheten har et nært samarbeid med NAV Lierne, Lov om sosiale tjenester i velferdsforvaltningen, er hjemmelen for vårt arbeid.

Kontaktperson er Emma Persson, tlf. 74 34 34 51/900 15 480 i Familieenheten.

Emma Persson og Aud Randi Gjertsås er også kontaktperson i kommunal sosialtjeneste i NAV,
tlf.nr 5555 3333.

 

 

GENERELL INFO:

Familievernkontoret, Namsos: tlf nr 466 17 690

e-post: familievernkontoret.namsos@bufetat.no