Søknad om utslipp

 

 

Søknaden skal benyttes for etablering av nye utslipp og vesentlig økning av eksisterende utslipp av sanitært avløpsvann jf. (forurensningsforskriften) kapittel 12. Søknadskjemaet gjelder for utslipp fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende virksomhet med utslipp mindre enn 50 pe.

Søknadsskjemaet gjelder også for utslipp av sanitært avløpsvann mindre enn 50 pe i tettbebyggelser som er større enn 2000 pe i innlandet og 10 000 pe ved kysten.

Publisert av Andreas Leistad. Sist endret 04.11.2016

Utslippet av sanitært avløpsvann er søknadspliktig jf. forurensningsforskriften kapittel 12. Søknad med alle nødvendige opplysninger vil bli behandlet av kommunen.

For prosjektering og utførelse av avløpsanlegget gjelder bestemmelsene i plan- og bygningslovens § 20-1 vedr. søknad om tillatelse til tiltak, godkjenning av foretak og ansvarsrett. Bygging av anlegget kan først når kommunen har godkjent søknaden.

Søknadsskjema for utslippstillatelse av sanitært avløp (DOCX, 79 kB) (trykk på aktiver redigering)

Søknadsskjema skal utfylles og underskrives av godkjent konsulent/rørlegger og tiltakshaver/eier og sendes til:

pr. e- post: postmottak@lierne.kommune.no

pr post: Heggvollveien 6, 7882 Nordli