Ombygging Lierne Helsetun - bilder/informasjon

 

 
Klikk for stort bildeBygging Lierne Helsetun (Lierne kommune) Klikk for stort bildeBygging Lierne Helsetun II (Lierne kommune) Klikk for stort bildeNytt kontor Fysioterapi Turid Solum Gjertsås (Lierne kommune) Klikk for stort bilde Klikk for stort bildeMidlertidig venterom Fysioterapi - Turid S. Gjertsås (Lierne kommune) Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde
 
Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde Klikk for stort bilde

Status pr. 12. januar 2016

UTBYGGING OG OMBYGGING AV LIERNE HELSETUN

Lierne kommunestyre vedtok i møte 17.12.15 enstemmig å utvide rammene for trinn 1 med kr 500.000.- for å gi plass til mere sprinkling av brannvann både i nybygget og i 2. etasje. Ny bevilgning blir derfor på kr 21.532.000.-. Trinn 1 innbefatter nye legekontorer, nytt tannlegekontor, nye kontorer til jordmor, helsestasjon og familieenheten, ombygging av inngangsparti fysio og nytt felles venterom for disse funksjonene. I tillegg blir det egen akuttinngang, og bedre behandlingsforhold for akutte tilfeller. Uteområde med flere parkeringsplasser inngår også. Nybygget og ombyggingen vil være ferdig senest i juni 2016.

I samme sak ble det med 13 mot 2 stemmer vedtatt å ta forprosjektdokumentet for trinn 2 til etterretning. Det betyr videre planlegging av bygging av 6 nye sykehjemsrom i dagens legekontorfløy, samt å slå sammen to gamle og lite funksjonelle rom fra 1967-fløya til et nytt funksjonelt dobbeltrom. Sprinking blir også ivaretatt i denne ombyggingen, samt bygging av en ny sansehage utenfor tredje nivå i tillegg til den som er fra før på andre nivå. Sammen med kostnadene til ny heis i eksisterende sjakt, samt nytt sykesignal for hele bygget er den økonomiske rammen for trinn 2 på kr 19.662.000.-. Trinn 2 er nå under detaljprosjektering og skal deretter ut på anbud. Kommunestyret skal gjøre endelig igangsettingsvedtak i møte 07.04.16, og med positivt vedtak her vil ombyggingen være ferdig på senhøsten 2016.

Laila Østnor erstatter Gun J.Kveli i plan- og byggekomiteen, som fortsatt ledes av Frits Totsås.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Status pr. 10. desember 2015

Ombygging Fysio-/Ergoterapiavdeling

I november har det vært hektisk byggevirksomhet i kjelleren på Lierne Helsetun.
Omgjøring av kontor (med plass til oss alle 4) / flytting av vegg mot gang til nytt venterom har vært hovedfokus.

Planen var at vi skulle flytte tilbake til våre nye rom uke 49. Dette har blitt utsatt bl.a pga spørsmål om evt sprinkelanlegg i etasjen.

Det blir dessuten en liten byggeperiode til. For å rive, og bygge opp igjen, vegg mot nytt venterom (dette gjøres ikke før nytt bygg er tørt). Til slutt blir det åpnet gang mot venterom.

Det betyr at vi avventer med å flytte tilbake til vårt kontor. Dette kontoret blir omgjort til foreløpig venterom i løpet av uke 51. Dermed får vi flyttet venterommet ut fra treningssalen!

Midlertidige kontor til kommune-ansatte og private vil fortsette å være i rom ved treningsstudioet en periode til ny-kontoret er helt ferdig.

Vi håper at omgjøringen ikke har medført for mye stress og ubehageligheter for våre kunder, og vi må innrømme at noen ekstra utfordringer har vi møtt i perioden.
Håper vi kommer fint i mål – og at vi kan være i normal drift igjen i løpet av våren.

TAKK for tålmodigheten, og beklager så mye for ekstra ubehag!

Vedr. Treningsstudio: Mer info kommer uke 51.

Marika, Laila, Anna-Brita og Turid

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Status pr. 10. november 2015

TRINN 1.
Oppstart 5. oktober 2015.
Nytt bygg er på gang.
Det er planlagt tett bygg før jul 2015.

Ombygging fysioterapi + familieenhet.
Planlagt ferdig uke 23 i 2016.
Nytt bygg inneholder:
• 3 legekontor
• Akuttrom
• Lab.
• Ekspedisjon/venterom
• Tannlegekontor
• Jordmor

Ombyggings avd. inneholder:
• Helsesøster
• Familieenhet
• Psyk.sykepleier

TRINN 2
Nye kosheim.
Prosjektering påbegynt, forprosjekt ferdig midt i november 2015.
Byggestart trinn 2, mars/april 2016. Planlagt ferdig oktober/november 2016.