Skjeldbred vannverk

Vannverket er kommunens minste vannverk, og leverer til noen få husstander i tillegg til en del hytter rundt skjeldbredtunet og til vannposter i Kvennhusmoen hyttefelt.

Anlegget består kun av en løsmassebrønn, med inntak på ca. 8 meter. Det finnes ingen rensing på anlegget og vannet pumpes direkte ut på nettet.

Vannet på Skjeldbred holder svært stabil og god kvalitet, antagelig det beste vannet vi leverer i kommunen. Det tas 6 prøver i året for å overvåke kvaliteten