Sandvika vannverk

Sandvika vannverk er et moderne vannverk som etter renovering sto ferdig i 2010.

Vannet hentes fra ca. 14 meters dyp i Laksjøen. I anlegget går vannet gjennom et grovfilter før det går gjennom et membranfilter som filtrerer vekk 99 % av bakterier, virus og andre mikroorganismer. Siste rensesteget er UV-behandling som dreper eventuell siste rest av det membranfilteret ikke tar. Ved svikt i noen av rensestegene, har anlegget backupløsninger slik at vannproduksjonen kan opprettholdes under reparasjon. Behandlet vann pumpes opp til høydebassenget som har en kapasitet på 600 m3.

Anlegget produserer mellom 70-80 m3 i døgnet og har en kapasitet på 120 m3. Hele anlegget overvåkes på nett og sender alarmer til Driftsoperatøren om noe er feil på anlegget.

Det tas 12 vannprøver av vannet årlig.

 

 

Kontakt

Thomas Åhren
Rådgiver teknisk
74 34 34 34