Jule industri vannverk

Dette anlegget er det nyeste anlegget i kommunen, fra 2014. På grunn av utfordrende råvannskvalitet, har dette anlegget flere rensesteg før vannet kommer ut til forbruker. Anlegget leverer vann til hele industriområdet i tillegg til 4 husttander.

Anlegget tar vannet fra en fjellbrønn på 200 meter. Vannet går gjennom et forfilter for å fjerne humus, deretter gjennom ett mangan- og jernfilter, vannet blir også luftet for radon før det til slutt blir desinfisert med UV-stråler. Etter behandling pumpes vannet over i to oppholdstanker på 30 m3

På grunn av sårbare abonnenter kontrolleres vannet 12 ganger i året, samt at anlegget fjernovervåkes på nett.