Jule boligfelt vannverk

Dette vannverket (fra 1980) består at en fjellbrønn på 70 m som pumper vannet opp til et høydebasseng på ca. 120 m3. Anlegget har ingen rensesteg, men kommunen har installert et kloranlegg som kan settes i drift ved eventuelle utbrudd av bakterier.

Vannet leverer jevnt god kvalitet. Det er høye verder med fluor i vannet som fører til at barn som er tilknyttet anlegget ikke trenger å spise fluortabletter. Det tas 6 prøver i året for å overvåke kvaliteten.