Kommunale vannverk

Klikk for stort bilde

I forbindelse med revidert drikkevannsforskrift i 2017, er det nå et krav til vannverkseiere om at alle abonnenter skal ha lett tilgang til informasjon om vannverkene de er tilkoblet. Abonnentene skal også kunne finne informasjon om kvaliteten på drikkevannet vannverkseier leverer.

Her inne kan dere klikke på det vannverket som dere er tilkoblet og finne nødvendig informasjon om vannverket og prøveresultater som tas av vannet.

 

Kontakt

Thomas Åhren
Rådgiver teknisk
74 34 34 34