Skal du bygge, rive eller endre?

Søknadsprosess, priser 

Skjema og blanketter

Skjøte

 

Generelle krav til søknad og dokumentasjon
http://dibk.no/no/BYGGEREGLER/Gjeldende-byggeregler/Veiledning-om-byggesak/?dxp=/dxp/content/byggesak/5/1/

 

Her finner du søknadsskjemaer og blanketter til byggesaken
http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Byggesoknader/Byggesaksblanketter/

 

Byggeregler
http://www.dibk.no/no/BYGGEREGLER/Nyheter-byggeregler/bygg-uten-a-soke-fra-1.-juli/

 

Bygg uten å søke
http://byggutenasoke.dibk.no/#/start

 

Kart fra kartverket eiendomsgrenser og gårds og bruks nr.
http://www.norgeskart.no/?_ga=1.74109850.969501060.1427284607#8/430860/7142688

 

Kartverkets portal «Se eiendom» her kan du kan logge deg inn å få utskrift fra grunnboken og se hva som er tinglyst på eiendommen
http://www.seeiendom.no/

Kontakt

Stig Håvard Freland
Rådgiver teknisk
E-post
Telefon 959 18 607