Avfallstorg

Vrakpant fritidsbåter
Klikk for stort bilde

 

 

Klikk på bildet for forklarende grafikk

Informasjon om levering av fritidsbåter

Miljødirektoratet refunderer etterskuddsvis hele eller deler av utgiftene for transport av kasserte fritidsbåter til mottak. Den som leverer fritidsbåten vil motta kr 1000,- per båt. Se forklarende grafikk nederst i saken. Selv om ordningen startet den 1. oktober 2017, har ikke kommunen mulighet til å ta imot båter før 1. mai 2018.

Med små båter menes båter med skroglengde under 15 fot (4,57 meter) og uten innenbords motor. (Større båter kan ikke leveres i Lierne). Kajakker, kanoer og lignende farkoster kan også leveres til mottaket i kommunen. Båteier kan sende søknad til Miljødirektoratet om refusjon på kr. 1000.-, dette gjøres ved at:

  1. Den som eier eller den som leverer inn en fritidsbåt, må ha med dette skjemaet til avfallsmottaket for signering/ bekreftelse på at båten er levert. Alle felter i skjemaet må fylles ut.
  2. Eier eller den som har levert båten, må sende inn søknad om refusjon via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Skjemaet med bekreftelse på at båten er levert til et godkjent avfallsmottak, må legges ved refusjonssøknaden.

Det må søkes om refusjon i perioden, 1. januar til 1. desember, samme år som båten er kassert.

Søknader uten skjema med bekreftelse på at fritidsbåt er levert, vil ikke bli behandlet.