Kontrollutvalget 2019-2023

Møtene i kontrollutvalget er åpne.
Kontrollutvalgets mål er å gi innbyggerne tillit til at den offentlige forvaltningen i kommunen fungerer best mulig, dvs. at kommune følger gjeldene regelverk og at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp av administrasjonen.

 

http://komsek.no/

     
Faste medlemmer Tlf E-post
1. Arnodd Lillemark - leder 957 78 140

arnodd.lillemark@ntebb.no

2. Tore Solstad - medlem 994 37 770 tore.solstad@miljodirk.no
3. Knut Eide - medlem 900 76 957 knut.eide@gmail.com
4. Kathrine Gåsbakk - medlem 970 97 510 kathgaas@gmail.com
5. Hilde Kveli - medlem 907 68 314 kvelihi@hotmail.com

 

Varamedlemmer
1. Atle Bertil Gåsbakk
2. Roy Inge Bergli
3. Anne Berit Hammer Sundvik