Offentlig ettersyn/høring reguleringsplan Kvennhusmoan hyttefelt GNR 6 BNR 5

Forslag til revidert/oppgradert reguleringsplan for Kvennhusmoan hyttefelt. Forslaget legges ut til offentlig ettersyn/høring, med høringsfrist 28.3.2024.

Gjeldende plankart (PDF, 10 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 951 kB)

Planbestemmelser, utkast (PDF, 63 kB)

Plankart, forslag (PDF, 10 MB)

ROS-rapport (PDF, 541 kB)

Saksprotokoll - Formannskapets behandling av sak 2/2024 i møte den 06.02.2024 (PDF, 98 kB)