EIENDOMSSKATT 2023

Liste over utskrevet eiendomsskatt (PDF, 4 MB) for 2023 er utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker på kommunens hjemmeside 
fra 14. mars 2023.

Det samme over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt (PDF, 179 kB) i medhold av eiendomsskattelovens § 7a (lag og foreninger med allmennyttig formål) og § 7b (bygninger med historisk verdi).

Eventuelle klager på skatteutskrivingen må være skriftlig og sendes Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli, innen 25. april 2023 

Klagen kan også sendes på e-post til: postmottak@lierne.kommune.no

Dere finner mer informasjon om eiendomsskatt på kommunens hjemmeside