Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Koronatelefonen er åpen alle hverdager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664
Ved spørsmål, kontakt oss gjerne!

 

 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

Lierne kommunestyre vedtok i sitt budsjettvedtak 13. desember 2018 at det for 2019 skal utskrives eiendomsskatt med en generell skattesats på 7 ‰ . I medhold av eiendomsskatteloven § 12a, differensieres satsene ved at skattesatsen for boliger, våningshus og fritidseiendommer settes til 5,5 ‰ av takstverdien.

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer, henholdsvis 1. mars, 1. juni, 1 september og
1. desember.

Til toppen