Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon

Ring  dersom du:
-    Har spørsmål angående karantene eller isolering
-    Tror du er smittet og har spørsmål angående testing

Koronatelefonen er åpen alle ukedager mellom kl 08.00-12.00.
Tlf. 906 20 664

Ved behov kontakt legevakt Tlf: 116 117 / 73 34 35 90

 

 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

 

Lierne kommunestyre vedtok i sitt budsjettvedtak 13. desember 2018 at det for 2019 skal utskrives eiendomsskatt med en generell skattesats på 7 ‰ . I medhold av eiendomsskatteloven § 12a, differensieres satsene ved at skattesatsen for boliger, våningshus og fritidseiendommer settes til 5,5 ‰ av takstverdien.

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer, henholdsvis 1. mars, 1. juni, 1 september og
1. desember.

 

Skatteliste - offentlig godkjenning
Skatteliste 2020  (PDF, 11 MB) - offentlig ettersyn

 

Skatteliste 2019 (PDF, 11 MB)

 

 

Mer informasjon om eiendomsskatt finner du her:

 

Eiendomsskattevedtekter for Lierne kommune (PDF, 80 kB)

Rammer og retningslinjer for taksering (PDF, 537 kB)

Fritak etter §§ 5 og 7 i eiendomsskatteloven (PDF, 266 kB)

Skatteliste eiendomsskatt 2015 (PDF, 12 MB)

Skatteliste eiendomsskatt 2015 – verk og bruk (PDF, 240 kB)

Til toppen