Informasjon om koronavirus

Her finner du oppdatert informasjon om koronavirus i Lierne kommune:Klikk her for informasjon
Har du symptomer og trenger å bestille covid-test? Ring Lierne legekontor tlf 74 34 35 00 i legekontorets ordinære telefontid, alle hverdager kl 9-11 og 13-15.

Vaksinetelefonen er åpen mandag til torsdag i tidsrommet kl 14.30-15.30 tlf 477 63 197

Ved behov kontakt legevakt Tlf: 116 117 / 74 34 35 90

Har du spørsmål om innreisebestemmelser ring Politi. Tlf 02800

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt

 Klikk for stort bilde 

Lierne kommunestyre vedtok i sitt budsjettvedtak 21. desember 2020 at det for 2021skal utskrives eiendomsskatt med en generell skattesats på 7 ‰.

I medhold av eiendomsskatteloven § 12a, differensieres satsene ved at skattesatsen for boliger, våningshus og fritidseiendommer settes til 4,0‰ av takstverdien. Samtidig har Stortinget bestemt at eiendomsskattegrunnlaget (skattetaksten) skal reduseres med 30 % fra 2020.
Liste over utskrevet eiendomsskatt for 2021 er utlagt til offentlig ettersyn i 6 uker i kommunens administrasjonsbygg i Nordli fra 9. februar 2021. Det samme gjelder liste over eiendommer som er fritatt for eiendomsskatt i medhold av eiendomsskattelovens § 7a (lag og foreninger med allmennyttig formål)og § 7b(bygninger med historisk verdi). Listene finnes også på kommunens hjemmeside under www.lierne.kommune.no

Eventuelle klager på skatteutskrivingen må være skriftlig og sendes Lierne kommune, Heggvollveien 6, 7882 Nordli, innen 23.mars 2021.

Klagen kan også sendes på e-post til:postmottak@lierne.kommune.no

Eiendomsskatten forfaller til betaling i 4 like store terminer, henholdsvis 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember.
 

Skatteliste 2021 (PDF, 306 kB)

Fritak etter §§ 5 og 7 i eiendomsskatteloven (PDF, 524 kB)

Rammer og retningslinjer (PDF, 403 kB)

Informasjon vedr. taksering av eiendom (PDF, 764 kB)

Eiendomsskattevedtekter (PDF, 64 kB)

Til toppen