VIKTIG INFORMASJON TIL INNBYGGERE I LIERNE KOMMUNE 

Da vi for tiden har en ansatt fastlege på legekontoret så vil det måtte påberegnes ventetid for å få bestilt en ordinær time hos legen. Akutte behov vil prioriteres.
Presiserer at det tas kontakt med Grong legevakt på ettermiddag/kveld, ved akutte behov.

Emma Persson, Leder helse og familie