Vi søker møtefullmektig til forliksrådet for perioden 2025-2028

Som møtefullmektig får du som oppgave å representere en person/part som ikke kan eller har mulighet til å møte selv i forliksrådet. Du representerer kun den parten som oppdraget kommer fra, og skal i den enkelte sak være uavhengig av andre interesser enn partens. 

Du kan melde din interesse til: MELD DIN INTERESSE HER

Frist for å melde interesse er 01.05.2024

Les mer om forliksråd:

Informasjon - Møtefullmektig i Forliksrådet

Om forliksråd

https://www.politiet.no/tjenester/namsmann-og-forliksrad/forliksradet/