Varsel om militær øvelse

Snåsa og Lierne Heimevernsområde gjennomfører i perioden 13.03.2023 - 19.03.2023 årlig trening. 

Treningen gjennomføres hovedsakelig i tilknytning til Kveli samfunnshus og Svarvamoen skytebane (Snåsa). Det vil bli brukt skarp ammunisjon og ildmarkeringsmidler i tilknytning til Solum skytebane (Harran) og Svarvamoen skytebane (Snåsa). Det kan være aktiviteter som av praktiske årsaker blir gjennomført andre steder.  
Særlig berørte grunneiere vil bli kontaktet. Aktivitetsnivået vil kunne oppleves som tiltakende gjennom perioden. 

Snåsa og Lierne Heimvernsområde