Vær obs på hjortevilt langs vegene i Lierne.

På grunn av snøforholdene er det en god del elg og rådyr som oppholder seg langs hovedvegene i Lierne. Viltnemda i Lierne oppfordrer derfor trafikanter om å kjøre forsiktig og være årvåken.