Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruk (SMIL) 2023 - Søknadsfrist 1. juni

Midlene for Spesielle miljøtiltak, tiltak i beiteområder og drenering av jordbruksjord ble ikke oppbrukt ved forrige søknadsomgang. Vi kjører på med en runde til, med søknadsfrist 1. juni. Se vedleggene.

For spørsmål om tilskuddsordningene og for søknadsveiledning, ta kontakt med;
Tina M. Østby, Rådgiver jord og miljø
Telefon 90 56 86 97

Søknadsfrist SMIL 2023 (PDF, 222 kB)

Lokale retningslinjer SMIL 2023 (PDF, 743 kB)

Søknadsfrist tiltak i beiteområder 2023 (PDF, 814 kB)

Lokale retningslinjer for tilskudd til tiltak i beiteområder (PDF, 576 kB)

Søknadsomgang drenering 2023 (PDF, 322 kB)