Tilskudd til sommerjobb

Lierne kommune har via Trøndelag fylkeskommune 3 tilskudd til sommerjobb for ungdom à kr 7.000,- som lokale bedrifter kan søke på.

For ordningen gjelder følgende retningslinjer:

• Ordningen gjelder for ungdom mellom 15 og 20 år – dvs. årskullene 2003-2008.
• Det gis et tilskudd på 7000 kr per ungdom som får sommerjobb.
• Sommerjobbene skal ha minst tre ukers varighet og avvikles i perioden juni/juli/august.
• Lengden på en arbeidsuke vil variere etter alder og type arbeid, normalt mellom 25 og 
37,5 timer.
• De unge skal ha arbeidsavtaler og lønnes etter tariff eller mer. Bedrifter som får tilskudd 
skal ikke ha permitterte.

Kommunen oppfordrer bedrifter som ikke har benyttet seg av denne støtteordningen tidligere til å søke.
Etter endt periode skal bedriften levere en skriftlig rapport til kommunen. Rapporten skal inneholde antall timer den enkelte har jobbet, lønn, samt arbeidsgivers erfaringer.

Skriftlig søknad sendes kommunen og merkes «Tilskudd til sommerjobb» søknadsfristen sendes til følgende e-post adresse: postmottak@lierne.kommune.no 

Søknadsfrist 19.06.2023