Til privat næringsliv / andre

“Samspill og kommunikasjon”

Foredrag om relasjoners betydning!

I forbindelse med gjennomføring av årets planleggingsdager for skoler og barnehager, ønsker vi å tilby flere enn bare egne ansatte muligheten av å delta på et foredrag som holdes mandag 15. august!

Vi får besøk av foredragsholder Elin Gullesen Bratt fra “Relasjon i NOR” som skal holde et foredrag som omhandler samhandling, kommunikasjon og relasjoner. Elin er en levende og engasjert kurs og foredragsholder, pedagog, coach og prosessveileder. Hun har jobbet med tema relasjonsledelse og utvikling av relasjonskompetanse på full tid siden 2009 over hele Norge.

Dette ser vi for oss kan være interessant og spennende å delta på for privat næringsliv / andre i Lierne også, som er opptatt av relasjoners betydning i arbeidsliv og ellers.

TITTEL: Samspill og kommunikasjon

Sted: Nordli Samfunnshus

Dato: 15. August

Kl 18-20

Ønsker du å delta sammen med oss?

Send en sms til Edith (tlf 95 79 94 75) innen 12. august slik at vi vet hvor mange vi blir!

Velkommen! Oppvekst og velferdsetaten / Utdanningsforbundet / Fagforbundet